ไขข้อสงสัยอยาก ซื้อ รถEV ต้องเตรียมตัวเสียภาษีเท่าไร

ซื้อ รถEV

เมื่อประเทศไทยต้องประสบปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เรื้อรังมานานหลายปี ซึ่งสาเหตุอันดับต้นๆก็คือผลพวงที่มาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ที่เติมน้ำมันกระทั่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีมากจนเกินไปก็ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฤดูกาลบิดเบี้ยวไม่เปลี่ยนผ่านร้อน ฝน หนาวเฉกเช่นเป็นมาด้วยเหตุนี้จึงทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้มีการสนับสนุนให้ ซื้อ รถEV เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนในยุคที่ทุกคนต้องประหยัดด้วยแล้ว การหันมาใช้รถไฟฟ้าแทนรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากโขทว่าอุปสรรคสำคัญณตอนนี้คือ รถ EV Toyota ยังค่อนข้างสูง รวมถึงข้อจำกัดในเรื่องของสถานีชาร์จไฟ จึงอาจทำให้หลายคนลังเล นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ว่าจะต้องเสียเท่าไร จะคุ้มค่ากว่าใช้รถยนต์ปกติหรือไม่ ไปหาคำตอบพร้อมกัน ถ้าหน่อยงานรัฐสนับสนุน รถไฟฟ้า EV ราคงก็จะถูกลง | ซื้อ รถEV จากการที่หน่วยงานรัฐได้ให้การสนับสนุนคนไทยใช้ รถEV ดังนั้น ล่าสุดได้มีการเร่งศึกษารายละเอียดการปรับโครงสร้างภาษีนำเข้า รถไฟฟ้า EV เนื่องจากภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เช่น ประเทศจีนได้รับสิทธิความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าและประเทศญี่ปุ่นจะเสียภาษีนำเข้า 20% ประเทศเกาหลีเสียภาษีนำเข้า 40% หรือบางประเทศในยุโรปยังเสียภาษีในอัตราสูงถึง 80% เพราะไม่มีความตกลงการค้าเสรีกับไทย   1. ส่วนใหญ่  รถไฟฟ้า EV ราคาจะไม่เกิน 5 บาทไทย ลดภาษีศุลกากร 40% อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น รถ […]