ลาวเดินหน้าสร้าง “สังคมEV” ในประเทศให้เกิดขึ้นจริงผ่าน รถเมล์ไฟฟ้า กลางเมืองเวียงจันทร์

รถเมล์ไฟฟ้า

ในสังคมปัจจุบันกำลังพยายามผลักดันให้ รถเมล์ไฟฟ้า สามารถใช้ได้จริง โดยเฉพาะในภาพรวมระดับโลกที่ผู้คนต่างให้ความสนใจและหันมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้เดินทางในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินตา หากเทียบความนิยมของรถไฟฟ้าในแทบยุโรปและเอเชีย ต้องยอมรับเลยว่าแถบเอเชียยังไม่นิยมใช้เท่าไหร่นัก โดยเฉพาะประเทศไทยและแถบประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ทำให้ประชาชนเกิดคำถามว่า “เราจำเป็นต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้าจริงหรือ?”  เปิดเส้นทางเดินรถของ “รถเมล์ไฟฟ้า” ในเมืองเวียงจันทร์ เดินทางโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท! แม้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้ผู้คนหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อมุ่งเน้นการสร้างถนนที่ขาวให้เกิดขึ้นจริง กระแสตอบรับอาจจะยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจมากนัก เช่นเดียวกับประเทศลาวที่รัฐบาลพยายามผลักดันสร้างสังคมการขับขี่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น การออกนโยบายที่เอื้อสำหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้สะดวกสบายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เช่น ลดอากรนำเข้า การลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า และสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศให้เข้ามาเปิดศูนย์ให้บริการในลาว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มอัตราภาษีสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์แบบน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นอีกแนวทางที่จะทำให้ผู้คนมองหารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และสิ่งที่แสดงถึงวามเป็นสังคม EV อย่างเห็นได้ชัดคือ การเปิดให้บริการรถเมล์ไฟฟ้า วิ่ง 3 เส้นทาง “ฟรี” ไม่เสียค่าใช้จ่าย ถึงช่วงสงกรานต์นี้สำหรับการทดลองใช้  สำหรับใครที่เดินทางไปยังประเทศลาวในช่วงนี้ สามารถทดลองใช้รถเมล์ไฟฟ้าที่เปิดให้บริการ 3 สาย ดังนี้  สายที่ 22 เริ่มต้นจากจากสถานีรถเมล์ขัวดิน > ศูนย์การค้าทาดหลวงพลาซ่า > ศูนย์การค้าลาว > ไอเต็ก > เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวง > สถานีรถไฟลาว > ไทย […]