ปลุกกระแส รถยนต์EV ในไทย ลดภาษีรถไฟฟ้า! จะเวิร์คจริงหรือ ?

ลดภาษีรถไฟฟ้า

รถยนต์EV หรือ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เต็มรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในไทยรวมถึงทั่วโลก เนื่องจากในยุคปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ปัจจัยการเลือกรถยนต์แบบเดิม ๆ ที่ปล่อยก๊าซทำลายชั้นบรรยากาศเริ่มหมดยุคไป ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดดังกล่าว พร้อมสนับสนุนให้ชาวไทยใช้ รถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การยกเว้นหรือ ลดภาษีรถไฟฟ้า นำเข้าสูงสุด 40% ลดอัตราภาษีสรรพสามิตสูงสุด 150,000 บาท/ต่อคัน มุ่งเน้นให้ผู้คนหันมาใช้งาน รถยนต์ไฟฟ้า และเปิดโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรม รถยนต์ EV ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น  เดินหน้าสร้างถนนสีขาวในไทยกับนโยบาย ลดภาษีรถไฟฟ้า ยกเว้นหรือลดอากรนำเข้าสูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ที่ถูกผลิตในต่างประเทศและนำเข้ามาในไทย ลดอัตราภาษีสรรพสามิตเหลือ 2% (ปกติ 8%) สำหรับรถกระบะลดสูงสุด 0% ตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ 70,000 – 150,000 บาท/ต่อคัน และรถจักรยานยนต์ 18,000 บาท/ต่อคัน เพื่อเพิ่มความต้องการใช้ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในภาพรวมให้ดีมากยิ่งขึ้น เพิ่มอัตราการผลิต รถยนต์EV 30% ในปี พ.ศ. 2573 ลดอัตราการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งคัน เพื่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย […]