ขับรถ EV ชาร์จที่ไหนได้บ้าง เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ ก่อนซื้อรถ EV

ขับรถ EV ชาร์จที่ไหนได้บ้าง

ขับรถ EV ชาร์จที่ไหนได้บ้าง เรียกได้ว่า ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องสำหรับ รถ EV ในไทยที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนของภาครัฐที่ทำให้รถ EV นั้นมีราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบหลายแบรนด์นั้นทั้งจีน เยอรมนี ญี่ปุ่น ต่างก็นำรถ EV เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย นอกจากนั้น ปัจจัยในเรื่องของราคาน้ำมันที่มีท่าทีขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนบางส่วนเริ่มหันมามองรถไฟฟ้า รวมถึงปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องสถานีสำหรับชาร์จไฟ หรือจุดชาร์จรถในตอนนี้ก็ต่างมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะทางภาคเอกชนเองก็เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจด้วยเช่นกัน ในส่วนของหน่วยงานรัฐก็ยังมีการเข้ามาขยายจุดชาร์จเพื่อทำการต่อยอดและสานต่อนโยบายที่รัฐบาลได้วางเอาไว้ วันนี้จะชวนทุกคนที่กำลังใช้รถ EV อยู่นั้นต้องทราบ ปัจจุบันมีสถานีชาร์จไฟ 693 แห่ง และมีหัวจ่ายประมาณ 2,285 หัวจ่าย ว่าจะชาร์จรถที่ไหนได้บ้างกัน มาดูกัน ขับรถ EV ชาร์จที่ไหนได้บ้าง สถานีชาร์จ EA ANYWHERE EA Anywhere  สถานีชาร์จกว่า 430 สถานี รวมทั้งสิ้นกว่า 1,855 หัวชาร์จ และภายในปี 2565 ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มหัวชาร์จ […]